Un nou model d’Administració Pública

Una Administració Pública catalana mes preparada i professionalitzada. Creacio i desplegament definitiu d’una nova Llei de Funció Pública catalana adaptada als nous temps.

– Demanar la titulació mínima de la ESO per cos mes baix (subalterns) o possible supressió del cos de subalterns o la seva redimensió o  la seva fusió amb el cos d’auxiliars administratius (C2)

– Reducció de nivells professionals administratius.

– Recuperació del 5% de sou retallat del personal.

– Proves de major contingut pràctic per accedir a la Funció Pública. Reducció de fases selectives per agilitzar el tràmit.

– Potenciar el paper de l’Escola d’Administració Pública. L’Escola d’Administració Pública com a centre de preparació per oposicions (incloent penjar tests i suposits practics, etc)

– Permetre la jornada laboral fins a les 40 hores amb el consegüent augment de sou (o compensar amb hores de permís a eleccio del personal)

– Potenciar noves tecnologies administratives (teletreball, etc)

– Creació de Cicles de FP d’Administració Pública (Correus, Hisenda, Administració General, Seguretat Social, biblioteques y documentació, etc)

– Creació del cos d’Auxiliar de Biblioteques a nivell Generalitat

 


0
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.