Transició cap a un model d’empresa més competitiva

Calen estructures empresarials robustes des del punt de vista organitzatiu i financer per tal que siguin capaces de poder créixer però també resistir possibles períodes de crisis econòmiques. 

Incrementar la mida mitjana de les pimes catalanes és un element competitiu clau per la nostra economia. En aquest sentit s’ha de fomentar que, en eterminats sectors, es portin a terme fusions d’empreses.

Cal tenir present que l’estructura empresarial catalana té una base de microempreses: de les 620.031 empreses que hi havia a Catalunya el 2019, 357.803 no tenen cap assalariat i 232.967 en tenen entre 1 i 9. En conjunt són 590.770 que representen el 95,3% del total i afecten 1 milió de persones, aproximadament Per tal de fomentar les fusions d’empreses, els avantatges fiscals ja existeixen. 

Els principals problemes o riscos que dificulten aquestes unions són el xoc de models d’empreses i la possibilitat d’acomiadaments per duplicitat de funcions en alguns casos. 

Per tant, l’Administració, en primer lloc, hauria de detectar les empreses que, des del punt de vista estratègic convindria que es fusionessin i, en una segona fase, fomentar l’entesa i la mediació per tal que la possible fusió es dugui a terme, proveint consultoria experta en processos de fusions i adquisicions d’empreses per facilitar el procés i determinar les condicions de la fusió. 

Finalment, establir incentius i bonificacions, des del punt de vista de la seguretat social per tal que es produeixin els mínims acomiadaments possibles i en un procés d’aquestes característiques. 

Així mateix convé facilitar activament el retorn de les seus d’empreses que han canviat recentment la localització de la seva central, per tal de garantir el seu ple arrelament, reforçar el teixit empresarial i fomentar que els serveis d’alt valor afegit associats a l’alta direcció es desenvolupin prioritàriament al seu territori d’origen.


2
0
Author avatar
Alex Moga

3 comentaris

 1. MPV

  Estic d’acord en què és clau augmentar el tamany de les empreses, però no sé ben bé com des de la política s’hi pot ajudar. L’experiència dels empresaris els diu que convé tenir els politics i funcionaris ben lluny; doncs interfereixen i més aviat estorben; per no dir que moltes vegades a l’empresa li acaba tocant pagar. Pensar que un funcionari/polític pugui suggerir si una fusió o no és convenient és ingenu, no saben ni poden saber-ne més que el propietari del negoci, per això acaben estorbant. Per tant, en tot cas hi pdoria haver un incentiu fiscal per una fusió d’empreses però ull amb interferir.

  Per altra banda, està bé voler preservar llocs de treball però hem de ser conscients que de vegades una fusió pot interessar precisament per això, reduir treballs duplicats implica reduir despeses i per tant augmentar la rendibilitat, que és la missió, entre d’altres; de l’empresari.

 2. ISIDRE

  Les empreses son el motor del pais, sense empreses el pais no te futur, en canvi no hi ha una autèntica
  aposta pel mon empresarial i molts autonoms i empresaris lluiten diariament, ara més amb el covid, per
  tirar endevant les empreses. Manca una politica empresarial “desde sota” i com fer facil la creació
  d’empreses i la seva financiació. Es una opinio.

 3. XMM

  Totalment d’acord amb l’opinió de MPV, l’administració té altres tasques on dedicar esforços amb els recursos escasos que té s’han de potenciar les organitzacions empresarials que són qui ténen el contacte i el coneixement, l’Administració el que té que fer és controlar aquestes organitzacions que no es tornin en un club d’amics i afavoreixin els seus interessos.

  Desde el meu punt de vista, el que és molt important per a les empreses és tenir un sistema tributari just e igual amb les zones / països amb els que competim, requerix d’un estudi riguròs analitzan els punts forts de Catalunya, que són molts i evidentment les debilitats, que desgraciadament en aquests moments també són moltes.

  Per altre banda, si volem un empresa comptetitiva el primer és formar en les eines bàsiques informàtiques dins les empreses, hi han un gran desconeixem del potencial d’aquestes i suposa un salt endavant en moltes tasques rutinàries i sense valor en moltes empreses de tots els tamanys. No podem fer un salt endavant sense aquest pas bàsic.

  Per últim, no cal inventar molt, només s’ha de mirar que funciona a altres i llocs i tenir una ferma voluntat de canviar, on l’Administració és la primera en no fer-ho (Crec que aquest punt forma part d’una altre proposta).

  Agraït de tenir un finestra oberta per expresar idees i opnions.

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.