Sanitat Catalana de qualitat

  • Apostem per sistemes nacionals de salut com ho fan els països més avançats de les socialdemocràcies?
  • Compartim el reptes principals dels sistemes de salut: finançament, salut a totes les polítiques, integració sanitària i social i transformació digital?
  • Apostem per preservar allò de positiu de la singularitat del model sanitari i social català? Apostem per xarxes de provisió que no exclouen a les entitats per la seva naturalesa jurídica sinó pels seus valors de responsabilitat social i qualitat de servei públic, tal i com orienten les directives europees?
  • Apostem per la qualitat de la governança pública per afrontar aquests reptes? Apostem per incentivar la bona gestió dels recursos públics i l’avaluació i transparència en l’assignació del recursos i ens els resultats d’acord amb les polítiques consensuades?
  • Apostem per aportar recursos per a la millora i actualització de les condicions laborals i de les estructures necessàries per a prestar de manera descentralitzada els serveis amb la màxima qualitat retenint i captant el talent?
  • Apostem per situar Catalunya com a referent europeu de les innovacions transformadores aprofitant i enfortint els partenariats empresarials i amb la societat civil?

1
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.