S.O.S. Sector turístic de Catalunya

El turisme sembla que serà l’últim sector en reactivar-se i caldrà adaptar-se a un món amb un contacte molt més petit i unes normes d’higiene molt més altes que les que ja teníem. 

Cal una adequació de l’oferta més sostenible, menys massificada i on puguem aprofitar la tecnologia per oferir experiències més personalitzades i amb més valor afegit i una campanya d’adequació i difusió del turisme a Catalunya com a saludables i segurs a nivell català, estatal i europeu. 

El canvi de tendència cap a un turisme segur, allunyat de les tendències generalistes, massificades i low-cost, és el gran repte de transformació d’un sector que representa el 12% del PIB català i que ha d’aprofitar aquesta oportunitat per canviar la tendència cap a un turisme diversificat, que aprofiti les meravelles que tenim a tot el nostre territori, que serà el model de turisme imperant en els pròxims anys.

Sota l’anàlisi de situació del sector turístic avui, i l’obligada adaptació que necessitarà fer el sector després de la pandèmia que ha paralitzat el món, el PNC proposa

Crear amb urgència un Pla de treball publicoprivat on la prioritat sigui promoure el turisme segur i saludable amb més valor afegit com a model de futur per a Catalunya.


2
0
Author avatar
Alex Moga

1 comentari

  1. mribem

    Val la pena aprofitar els efectes d’aquesta desgraciada pandèmia per reformular el turisme que volem, però no podem canviar el nostre turisme d’un dia per l’altre, té de ser una tasca progressiva; transformem turisme, però no el perdem i sobretot no perdem ni un € dels ingressos que genera.

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.