Regulació de les teràpies naturals

Cada any la Generalitat de Catalunya destina més del 25% del pressupost català a la despesa sanitària, però tot i així, actualment s’està destinant els mateixos diners que fa 10 anys, és a dir, tot i l’augment de la població i l’increment de l’edat mitjana (que suposa rebre més atenció sanitària), no augmenten el sostre de despesa sanitària. Per tant, si no s’incrementa la despesa sanitària, cal implementar polítiques destinades a millorar la gestió dels recursos sanitaris de Catalunya.

 

Països com França, Alemanya, Suïssa i, recentment, Portugal ja han dut a terme canvis importants en les seves polítiques sanitàries, incloent les Teràpies Naturals dins la seva cartera de serveis, podent triar la combinació de la medicina convencional amb les Teràpies naturals i respectant el principi de llibertat d’elecció terapèutica.

 

La despesa en medicaments és un dels majors problemes que té l’administració.

 

Durant tres anys (2005 – 2008), l’Hospital de Mataró va aconseguir reduir en un 40% el consum de medicació dels pacients en un assaig pilot que incloïa la combinació de diferents Teràpies Naturals combinades, o no, amb la medicina convencional, a la vegada que aconseguia millorar la qualitat de vida i una gran acceptació per part dels pacients.

 

L’increment de l’ús de teràpies naturals és constant des de fa anys. Així ho corroboren els estudis realitzats. En primer lloc, l’Observatori de les Teràpies Naturals, realitzat l’any 2008, va concloure que:

 • El 95,4% de la població espanyola coneix alguna Teràpia Natural. I concretament, un de cada quatre catalans ha utilitzat alguna vegada les Teràpies Naturals.
 • El grau de satisfacció amb l’ús de les Teràpies Naturals és gairebé excel·lent.

 

Al 2018 un segon estudi de la situació va concloure que:

 • El 75% de la població considera que s’haurien d’integrar en la Seguretat Social.
 • El 95% considera que haurien d’estar regulades.
 • Les Teràpies Naturals tenen nota mitjana de 8,51 de satisfacció entre els usuaris.

 

Per aconseguir aquests objectius en base a les competències pròpies de Catalunya cal:

 

1.- Formació: Aprovació d’estudis per garantir la qualitat del servei dels professionals a través de Cicles Formatius, Certificats de Professionalitat i altres vies formatives oficials.

 

2.- Registre de professionals: que inclogui tan als actuals professionals amb un període de transició com als futurs professionals, amb una renovació bianual a través de la formació contínua per poder seguir formant part del registre.

 

3.- Regulació: Instar a l’estat espanyol a la regulació de les Teràpies Naturals i la seva inclusió en el Sistema Nacional de Salut.


12
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

7 comentaris

 1. noemiquiro

  Com a professional del sector desde fa molts any m’uneixo a aquesta demanda, per un traball digne i regulat d’una professió que tantísima gent necessita.

 2. Emma

  Les Terapies Naturals han de ser regulades… per la seguretat de tots. I ja sería tremendo si a més a més poguèssin ser considerades pel món clínic com una ajuda més.

 3. Jordins

  Hola, creo que las terapias naturales pueden ser un fantástico complemento para la medicina natural, además es poco o nada invasiva, recurre a la naturaleza de la que formamos parte, por lo que creo es más amigable con el cuerpo humano. Como usuario de ella y haber tenido buenas experiencias doy mi apoyo y demando su reconocimiento y regulación para poder disfrutar de ellas como parte de nuestro sistema sanitario, el cual se fortalecería.

 4. marianellatejeragmail-com

  Sería una gran paso hacia la prevención de la salud!!!

 5. marina-collellgmail-com

  La veritat és que ja és hora de que arribi una regulació de teràpies naturals, regulant-ne també els estudis. I que es reconegui tot el que poden aportar al sistema públic de salut!

 6. mldecastrofregmail-com

  Em sembla una proposta de gran interés per a la ciudadania en general ja que considero molt necessari defensar els nostres drets terapèutics a l’hora d’escollir els tractaments que desitgem em siguin aplicats sobre nosaltres i els nostres cossos.

 7. MarinaG

  Hola, buenísima la iniciativa! Ya es hora de concretar este cambio desde los canales de salud oficiales. Ojalá sea viable, hoy más que nunca se hace evidente que la salud es algo mucho más amplio que el síntoma.

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.