Reducció d’Impostos

  1. La reducció d’impostos en les competències autonòmiques han de permetre que Catalunya sigui competitiva a nivell internacional per atraure noves inversions internacionals i sobretot evitar la fugida del nostre talent
  2. Recuperant el concepte de “concert econòmic”, caracteritzat per elements de bilateralitat amb la relació amb l’Estat per aconseguir la transferència de competències pendents i d’ingressos tributaris que compensin la reducció o supressió dels Tributs cedits que actualment constitueixen una part important de la financiació.
  3. Supressió de l’impost de Patrimoni:Impulsarem una reducció gradual del seu import començant per un increment del mínim exempt a partir del qual és obligat fer la declaració fins a la seva supressió.
  4. Supressió de l’impost de Successions i Donacions: Com a primera mesura impulsarem deixar sense efecte l’increment creat pel decret 5/2020 del govern Torra, introduint de forma immediata bonificacions de la base imposable, seguida d’una progressiva reducció de tipus impositius fins arribar a la  la pràctica supressió de l’impost.
  5. Reducció en dos punts l’Impost de transmissions patrimonials (ITP) com a mesura per reduir els costos que genera en les transaccions econòmiques als que els resulta d’aplicació.
  6. Reducció en dos punts l’IRPF en la imposició autonòmica dels diferents trams de tributació per guanyar en competitivitat en l’atracció del talent

2
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.