Nova regulació en matèria d’habitatge

Durant els pocs mesos que està en vigor la recentment aprovada Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge (la Llei de limitació del preu de l’habitatge), s’ha constatat el que ja s’advertia per l’experiència en altres països que és que aquest sistema ha provocat l’efecte contrari al desitjat. Les rendes han augmentat. I ho han fet en un context de pandèmia i crisi econòmica. Per tant, en un context que no sigui excepcional, augmentaran molt més.

En aquest sentit, es proposa la derogació de la Llei de limitació del preu de l’habitatge i apostar per la creació d’un parc d’habitatges públic i de lloguer, si cal a través de la col·laboració publicoprivada, per facilitar l’accés a l’habitatge als joves i ciutadans amb menys recursos. Aquesta planificació s’ha de fer d’acord amb un planejament urbanístic equilibrat, que garanteixi l’equilibri territorial i la cohesió social del país.


2
1
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

3 comentaris

  1. mribem

    intentar regular per llei el preu del habitatge provocará el efecte contrari, com comenteu la solució passa per habitatge protegit de lloguer, no de venda.

  2. ISIDRE

    Totalment d’acord, no puc entendre com no tenim un parc public del 20/30% com tneen a França o Alemania, quin es l’autentic problema per fer habitatges publics? Ni la Colau que s’omplia la boca i feia bandera d’aquest tema abans d’accedir al càrreg ha pogut!!! On està l’autentic problema?

  3. josep anton

    Totalment d’acord. No es pot obligar als particulars a fer allò que no fa el govern.

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.