La Constitució no estableix un model concret de finançament, ni estableix tampoc que hagi de ser el mateix per a tots els territoris, a banda dels règims especials que ja existeixen al País Basc i a Navarra. 

La flexibilitat que té el marc constitucional en aquesta matèria ofereix la possibilitat de poder configurar a Catalunya, sense necessitat de grans reformes sotmeses a àmplies i difícils  majories, un nou model de finançament que presenti els principals elements que defineixen un model de concert. L’Estatut vigent permet aquesta evolució si s’assoleix un acord polític per desenvolupar tot el seu potencial, especialment a partir d’una àmplia cessió dels tributs estatals a la Generalitat i la seva gestió, conjuntament amb els tributs propis i els ja cedits, per l’Agència Tributària de Catalunya que actuant per delegació de l’Estat. Unes mesures que caldria completar amb la imprescindible i urgent reformulació dels criteris de contribució de Catalunya a la solidaritat interterritorial, d’acord amb els principis correctors que també contempla l’Estatut vigent. 

La combinació d’aquests elements asseguraria, a la pràctica, la gestió i recaptació de tots els impostos per part de la Generalitat, així com l’aplicació d’una fórmula contributiva capaç de posar fi als greuges històrics que pateix Catalunya.


5
0
Author avatar
Alex Moga

3 comentaris

  1. XMM

    Clarament és la solució, crec que tots estem d’acord en aquest punt, ens permetrà tractar els punts anteriors de successions i patrimoni de forma diferent. El problema d’aquesta proposta és que no depen de nosaltres, fins on jo sé, la decissió del concert, per tant qualsevol solució ha de tenir el suport d’altres CCAAque permetin forçar al govern central, limitant la solidaritat entre regions (punt molt complicat) i preveure les resistencies habituals, tant dels menys afavorits, com de la que més, molt beneficiada pel model actual d’Estat.

  2. josep anton

    La derogació del Decret de Nova Planta, obriria la porta al reconeixement dels nostres drets històrics i això ens permetria una financiació a l’estil dels bascos i navarresos i un blindatge de les principals competències. Aquest model seria exportable a la resta de territoris de la antiga corona d’Aragó (Valencia, Balears i Aragó).

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.