Millorar l’ensenyament a distància i personalitzat

Si volem generar talent preparat pels reptes que ja tenim damunt de la taula no podem mantenir un sistema basat en metodologies industrials i repetitives.
Cal millorar l’ensenyament a distància i personalitzat per cadascuna de les necessitats personals. L’eficiència permetria tenir una formació més adreçada a les necessitats de canvi constant i la potenciació del talent.
Esdevé imprescindible impregnar la societat d’una cultura orientada a la valorització de la ciència i de la innovació, i aquesta transformació s’ha de començar des de la mateixa Administració. Aquest canvi permetrà assegurar i potenciar la cultura de cooperar per a competir, establint complicitats, entre universitats i empreses i la mateixa Administració.

Entenem que el lideratge valent i decidit ha de sortir de les mateixes Administracions com a exemple de què realment es poden assolir fites concretes en aquesta transformació tecnològica. 

Caldrà tenir especial cura de què no s’incrementi l’escletxa digital per manca de recursos tecnològics en les llars. 


1
0
Author avatar
Alex Moga

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.