Mesures per PYMES, MICROPYMES y Autònoms

  1. Impulsarem una fiscalitat municipal més justa, proporcionada i ajustada a la capacitat contributiva de cada empresa i que no castigui l’activitat econòmica i no incrementi injustament la càrrega fiscal dels contribuents. Es tracta d’evitar escenaris que comportin un sobre-finançament d’alguns ajuntaments a compte d’un excés de tributació.
  2. Impulsar la reducció de l’IVA als vehicles totalment elèctrics en el marc de foment de mesures de reducció de les emissions en l’escenari 2030.
  3. Condonació de la tributació a totes les PYMES , petites empreses i Autònoms que hagin tingut d’aturar la seva activitat durant l’estat d’alarma i diversos confinaments.
  4. Fomentar el pagament fraccionat de l’impost de Societats mentre durin els efectes de la pandèmia
  5. Que la recaptació de l’IVA tant sols sigui efectiva amb les factures liquidades dins de l’exercici fiscal.
  6. Impulsar mesures per reduir la morositat en el pagament de les factures a les PYMES, per revertir l’efecte negatiu de la factura emesa pero no cobrada.

1
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.