Llengua i escola

Reiterem la defensa del model d’escola catalana, en el qual el català és la llengua vehicular i d’aprenentatge, sens perjudici que l’objectiu final és el ple domini del català i del castellà per part dels alumnes quan acabin la seva educació obligatòria (incloent-hi mesures correctores, si s’escaigués). En el cas de la Vall d’Aran, reiterem també la nostra defensa de l’occità, aranès a l’Aran, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. En aquest sentit, volem recordar que el Tribunal Constitucional, per unanimitat, va dictiminar la constitucionalitat del model d’immersió lingüística en una sentència d’abril de 2019.

Cal destacar l’urgència de millorar el nivell d’anglès dels nostres alumnes, és per això que ens hauríem de marcar, com a país, l’objectiu que als 18 anys els joves tinguessin un nivell d’anglès, d’almenys, un B2. S’hauria també de potenciar que la majoria d’alumnes també tinguessin coneixements (almenys, B1) d’una segona llengua estrangera.

L’objectiu seria que els alumnes sortissin del Batxillerat amb un ple domini del català i del castellà, cosa que no sempre succeeix, amb un B2 d’anglès i un B1 d’una segona llengua estrangera.

 


1
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.