Frau Fiscal

  1. Creiem que cal ser implacables amb el frau fiscal, l’economia submergida i la sub-ocupació, desenvolupant al màxim les competències de l’Agència Tributària de Catalunya i la Inspecció de Treball de Catalunya.
  2. La reducció de la magnitud de l’economia submergida i el frau fiscal han de comportar un increment substancial dels recursos públics de les administracions així com l’eliminació dels elements de competència deslleial a les empreses, autònoms i ciutadans complidors de les seves obligacions.

1
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

1 comentari

  1. Marc_pnc

    S’hauria d’afegir també a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) com a catalitzador de les polítiques antifrau, i enfortir el seu paper en el control dels processos de contractació pública de les administracions locals, com una veritable eina de fiscalització i auditoría.

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.