Fiscalitat Mediambiental

  1. Revisarem les mesures de fiscalitat mediambiental, per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius 2030 en el marc del “Green Deal (UE)” acompanyant sempre les empreses i particulars en el seu assoliment”
  2. Creació de noves figures impositives que gravin les activitats generadores de contaminació, per així incentivar la implantació de mitjans, mesures o processos que contribueixin a la millora del medi ambient.

0
0
Author avatar
PNC
https://pnc.cat

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.