Exempció total de l’Impost de Successions i Donacions

Aquest impost és manifestament injust, ja que torna a gravar el patrimoni que han generat els transmitents via successòria, pel qual ja varen pagar en IRPF i també en Patrimoni. Aquest impost es pot declarar exempt totalment pel Govern de Catalunya, com passa en altres comunitats autònomes, per exemple Madrid.

Totes aquestes reduccions fiscals s’han de compensar amb menys despesa administrativa i burocràtica, amb una reforma en profunditat de l’Administració pública i amb un Nou Model de Finançament (basat en el concert econòmic) com proposem amb aquesta mateixa plataforma.


10
2
Author avatar
Alex Moga

1 comentari

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.