Exempció total de l’Impost de Patrimoni

Donat que penalitza l’estalvi, i grava per segona o tercera vegada el que ja s’ha pagat per IRPF o d’altres impostos com IBI, Successions, etc. Aquest impost no existeix pràcticament arreu d’Europa ni del món, excepte a França que ho aplica únicament a les grans fortunes, no a les classes mitges com fa Espanya. A Catalunya actualment es grava a partir d’un patrimoni de més de 500.000 €. Aquest impost es pot declarar exempt totalment pel Govern de Catalunya, com passa en altres comunitats autònomes, per exemple Madrid.

La compensació de la pèrdua d’ingressos d’aquest impost se sustenta en la Proposta de nou model de finançament (model concert econòmic) que publiquem amb aquesta mateixa plataforma.


8
0
Author avatar
Alex Moga

2 comentaris

  1. didacalcorizahotmail-com

    Estar clar, que no hauriem de penalitzar al petit estalviador. Els impostos haurien de ser totalment proporcionals a la posibilitat de generació de riquessa o més estalvis. Esta clar que ha de ser equitativament més alta per a les grans fortunes.

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.