Emprenedoria tecnològica, el disseny i la creativitat

Foment de l’emprenedora tecnològica, el disseny i la creativitat amb avals públics per a inversors de fons de capital o grans empreses.
L’aposta per aquest tipus d’emprenedoria requerirà una reforma de la llei d’emprenedoria que permetés de forma clara i efectiva i facilités la inquietud d’emprendre: programes de formació a tots els nivells d’escolarització; digitalització dels mecanismes i instruments notarials, registrals i tributaris per a fer que la constitució de societats sigui més àgil i efectiva així com els nomenaments d’administradors i entrada de socis inversors.
A part d’elements formals, també serien necessaris incentius fiscals i bonificacions de quotes d’autònoms per a emprenedors; que l’administració pugui facilitar els mecanismes per a captar inversió tant nacional com internacional pel desenvolupament de projectes estratègics; reforçar el hub de start-ups, ampliant el marc d’establiment de les empreses pel territori segons el tipus de mercat i especialitat.

En definitiva, crear un entorn propici per a l’establiment, creixement i consolidació d’empreses tecnològiques. Per atraure inversions cal millorar el tractament fiscal de les inversions en startups així com en les figures que faciliten la captació de talent en les fases inicials del projecte (stock options).

Un problema important de les startups és l’elevada taxa de mortalitat en els primers anys (segons els estudis només el 10% de les startups superen els cinc anys de vida). Cal impulsar des de l’administració programes d’acompanyament estratègic a les startups de durada més llarga que els actuals, proveint-les de consultoria i suport en els àmbits d’activitat clau que requereixin: millora dels models de negoci, patents i marques, màrqueting, internacionalització, captació de talent…,

Tanmateix, promoure nous incentius fiscals a la intraprenedoria i als nous negocis, tant a la inversió industrial, a la contractació de persones i a la reconversió d’activitats.


2
0
Author avatar
Alex Moga

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.