Eliminació del 50% d’alts càrrecs i de confiança (eventuals) i un nou model de gestió de la Generalitat

El PNC (Partit Nacionalista de Catalunya)  proposa la reducció i racionalització d’alts càrrecs i de confiança (eventuals) en els diferents nivells de gestió de la Generalitat per dotar-la de major agilitat i eficiència. A més, proposa una nova organització del segle XXI i àgil, digitalitzant processos, reduint el nombre de conselleries i proposant criteris de meritocràcia per tota l’organització i en especial pels càrrecs de responsabilitat.

A la Generalitat hi ha 339 alts càrrecs, més càrrecs de confiança i eventuals que suposen un cost de vora els 37 M€. Proposem reduir aquesta xifra a la meitat. Per entendre-ho, això haguera multiplicat per 4 els ajuts als autònoms. A més la Generalitat té 247.000 treballadors ja existents a la Generalitat que s’han d’empoderar per a fer la feina d’acord amb els mèrits i no els partits polítics. 

Hi ha més de 13.000 càrrecs polítics a Catalunya a tots els nivells de l’administració.

Exemple: Alphabet (empresa matriu de Google) té 118.000 empleats (la meitat de la Generalitat) i un valor de 84.000 milions (el doble de pressupost de la Generalitat de Catalunya)

Sota aquesta anàlisi, proposem un seguit de mesures que són, entre d’altres, les següents:

1. Reducció del 50% dels càrrecs eventuals del govern (estalvi de 20M€)

2. Eliminació d’Entitats Dependents de la Generalitat (una nova organització en funció de l’objectiu i no de la titularitat departamental).

3. Creació d’una nova conceptualització d’administració (circular i digitalitzada)

4. Professionalització dels càrrecs intermedis en funció del Talent i el mèrit, eliminant el clientelisme partidista

5. Reformulació de les convocatòries de concurs-oposició per adaptar-les a l’exigència de la nova conceptualització

6. Potenciar el Talent públic com a valor afegit

7. En els pròxims deu anys es preveu un nombre elevat de jubilacions a l’administració pública. Una nova organització permetrà redimensionar-la en funció de les necessitats i les prioritats per fer front als reptes i riscos del País. És a dir, treure d’un lloc per ficar-ne, prioritàriament, més amb un altre  (sanitat, educació, Mossos, Bombers…).

8. Començar a treballar amb un nou concepte entre administrador i administrat (tot a un clic)


6
0
Author avatar
Alex Moga

2 comentaris

  1. ISIDRE

    Eliminació dels Cotxes Publics excepte casos contats i tots aquests diners destinarlos a Projectes.

  2. ISIDRE

    Un alter tema relacionat com es que cap batlle, regidor, diputat, senador no ha renunciat per exemple al 20% del seu sou, com han fet a Nova Zelândia, mentres duri los pandemia per oferir ho als mês necessitats? Perque cobren dietes si no hi van? Quin Escandol !!!!

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.