Catalunya ha de fer una aposta decidida per implementar a tots els nivells els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

1) Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. 

2) Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible. 

3) Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. 

4) Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

5) Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes. 

6) Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones. 

7) Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones. 

8) Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

9) Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

10) Reduir la desigualtat en i entre els països. 

11) Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

12) Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

13) Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

14) Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

 15) Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

16) Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

17) Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Cal assumir la totalitat d’aquests objectius de tres maneres: interinstitucional, Integralment i Transversalment al conjunt de l’Administració Pública de Catalunya. Alhora, la corresponsabilitat del sector privat i de la societat civil ens obliguen a accelerar la creació d’efectives mesures que permetin visualitzar el compromís i la rendició de comptes amb la societat i el món. 

L’emergència climàtica ens interpel·la, com a ciutadans i com a éssers humans per protegir el planeta, casa nostra, i alhora minimitzar els efectes que el Canvi Climàtic ja té sobre nosaltres. El Partit Nacionalista de Catalunya preveu per al canvi de model que es proposa l’inici d’una nova forma de fer, la co-governança i la co-creació de polítiques públiques a tots els nivells. 

L’acceleració de l’Agenda 2030 a Catalunya ens portarà a un canvi de model productiu, econòmic, social, cultural i territorial.


3
0
Author avatar
Alex Moga

2 comentaris

 1. xavier margenat

  Completament d’acord.
  A nivell de Catalunya hi afagiria uns aspectes molt concrets:
  -Protegir la costa de massificació en la construcció,
  -Protegir eficaçment els nostres parcs naturals i boscos.
  -Protegir els rius, controlant que es faci un us correcte del cabal del riu, no un sobreús (com el Ter).
  -Fomentar l’educació ambiental i el reciclatge.
  -Vetllar perquè el procés de reciclatge i/o eliminació de residuus sigui realment correcte i efectiva.

 2. rodhablas

  Tot això està molt bé, realment em semblaria genial aconseguir-ho, tanmateix són si més no títols molt generalistes i es queda en una declaració d’intencions. Teniu algun document on es desenvolupi el “com” ho voleu aconseguir? Quines mesures aplicarieu? Si el teniu publicat disculpeu que no l’he trobat. Gràcies

Escriure un comentari

We use cookies to give you the best experience.